Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy działa na rzecz środowiska agrobiznesu od blisko 25 lat. Skupia w swoich szeregach przedsiębiorców rolnych oraz firmy z otoczenia agrobiznesu.

 

Głównymi celami działania Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych są: skuteczne reprezentowanie interesów środowiska producentów rolnych i sektora rolno–spożywczego, upowszechnienie innowacji i transfer wiedzy, wzmocnienie powiązań partnerów i promocja współpracy.

 

Związek jako organizacja pracodawców działa aktywnie w III sektorze na rzecz swoich członków oraz zajmuje się sprawami istotnymi z punktu widzenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na poziomie krajowym oraz europejskim. Przedstawiciele związku uczestniczą między innymi w zebraniach branżowych organizacji rolniczych, komisjach, zespołach doradczych, panelach eksperckich oraz spotkaniach, gdzie podejmowane są ważne decyzje z punktu widzenia pracodawców rolnych, rolnictwa i obszarów wiejskich. Posiadamy długoletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju środowiska agrobiznesu, efektywnie i skutecznie wspomagając rozwój przedsiębiorstw i rolników indywidualnych.

 

 

Główne działania:

 

WWW.PRACODAWCYROLNI.PL

 

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

 Help