Kup bilet na BANKIET MENADŻERA AGROBIZNESU

Rejestracja

Rejestracja na kongres

Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest rejestracja uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dane osobowe

Dane podmiotu

 Help
 Help
 Help
 Help

Informacje organizacyjne

Udział w części konferencyjnej oraz wystawienniczej eventu jest bezpłatny. O możliwości udziału w evencie każdorazowo decyduje Organizator. W ramach udziału uczestnik nie ma możliwości udziału w wieczornym bankiecie organizowanym w ramach eventu.

 

W przypadku rejestracji więcej niż jednej osoby z danej firmy/instytucji należy założyć rejestrację z odrębnym adresem e-mail danej osoby. W przypadku wprowadzania danych i rejestracji innej osoby, niż osoba wprowadzające dane, osoba wprowadzająca dane gwarantuje iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do rejestracji, założenia konta i udzielenie odpowiednich zgód na przetwarzania danych w imieniu osoby rejestrowanej, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. Na podany adres e-mail będą wysyłane informacje dotyczące rejestracji. 

 

Rezerwacje miejsca noclegowego można dokonać w recepcji Hotelu Rubbens & Monet pod numerem telefonu +48 56 678 30 15. Organizator nie pokrywa kosztu noclegu. 

 • cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem - 130,00 zł
 • cena pokoju dwuosobowego ze śniadaniem - 190,00 zł

Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas rejestracji na VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych obsługujący serwis kongresagrobzinesu.pl.


2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • rejestracja na event
 • weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
 • dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem,
 • pośredniczenie w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
 • umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu,
 • marketingu usług i komunikowania się przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
 • udostępnienia danych współorganizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług — w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y),
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

 

3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratora i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione — wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego — podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.

 

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.


5. Osoba rejestrująca się uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.


6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem.

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

 Help