dots

Program

3 marca 2021 – Dzień 1

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

10.15–11.15

Panel I Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021 – 2027

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

11.15–12.15

Debata I W jaki sposób nowa WPR i Europejski Zielony Ład posłuży wsparciu działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu?

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

12.15–12.30

Przerwa na kawę

12.30–13.30

Panel II Biologizacja, cyfryzacja i współpraca – opłacalność produkcji rolnej w Polsce dziś i jutro

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

13.30–14.30

Debata II Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie?

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

14.30–15.30

Przerwa obiadowa

15.30–16.30

Panel III Wyzwania na rynku mięsa – wymagania konsumenckie, prawne i ekonomiczne

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

16.30–18.00

Debata III Jak generować zyski w chowie i hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu?

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

4 marca 2021 – Dzień 2

10.00–11.00

Panel IV Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

11.00–12.00

Debata IV Rozwój innowacji przyjaznych środowisku. Jaka jest rola środków ochrony roślin i nawozów w redukcji negatywnego oddziaływania na przyrodę?

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

12.00–12.15

Przerwa na kawę

12.15–13.15

Panel V Uprawa gleby sprzyjająca utrzymaniu żyzności i pojemności wodnej jako fundament plonu

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

13.15–14.45

Debata IV Jaki jest wpływ skutków zmiany klimatu na produkcje buraka, kukurydzy, rzepaku i zbóż?

Nazwiska prelegentów oraz szczegóły dotyczące programu już niebawem zostaną opublikowane na stronie

14.45

Podsumowanie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

masz pytania?
Skontaktuj się z nami.
Informacja prasowa