dots

Program

16 listopada 2022

9.00-10.10

Rejestracja uczestników

10.00-10.10

Uroczyste otwarcie 8 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

 • Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej
10.10–11.10

Debata I Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i wojny w Ukrainie na polskie i europejskie rolnictwo

 • Marek Budzisz, Ekspert Fundacji Warsaw Enterprise Institute, analityk
 • Krzysztof Ciecióra, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej
 • dr Jerzy Plewa, Ekspert Team Europe, Szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej w latach 2013–2020
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Andrzej Steckiewicz, Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Łukasz Winiecki, Dyrektor Działu Nasiennego Ampol-Merol Sp. z o.o.

Moderator debaty Zbigniew Studniarski, Prezes Zarządu Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o.

11.10–11.30

Przerwa na kawę

11.30–12.30

Debata II Społeczeństwo, środowisko, zysk rolnika w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i sektora spożywczego

 • Grzegorz Brodziak, Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej, Wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Prezes Zarządu Goodvalley Agro SA, Wiceprezes Grupy Goodvalley ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Adam Kopyść, Dyrektor ds. cyfrowego i zrównoważonego rozwoju biznesu Bayer
 • Grzegorz Kozieja, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego w Departamencie Międzynarodowy Hub Food & Agri Grupy BNP Paribas
 • Tomasz Nowakowski, Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA
 • dr hab. Monika Stanny, Dyrektor, Profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Robert Telus, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Tomasz Zdziebkowski, Przewodniczący Rady Polskiej Federacji Rolnej, Prezes Zarządu Top Farms Sp. z o.o.

Moderator debaty Joanna Sikora, dziennikarka TVP3 Bydgoszcz

12.30–12.50

Przerwa na kawę

12.50–13.50

Debata III Rolnictwo regeneratywne – dobre praktyki, nowoczesne technologie

 • Adam Baucza, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra
 • Ryszard Bober, Senator RP
 • Mateusz Ciasnocha, Rolnik, Ciasnocha Family Farms, Prezes Zarządu European Carbon Farmers
 • Katarzyna Jórga, Członek Zarządu Farmtech Sp. z o.o.
 • Zbigniew Kawalec, Prezes Zarządu QZ Solutions Sp. z o.o.
 • Grzegorz Kopeć, Dyrektor ds. Innowacji Produktowych Ampol-Merol Sp. z o.o.
 • Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój
 • Artur Szymczak, Dyrektor Zarządzający KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Moderator debaty Jarosław Lewandowski, dziennikarz TVP3 Bydgoszcz

13.50–14.50

Przerwa obiadowa

14.50–15.50

Debata IV Rolnictwo w czasach zmian i niepewności. Wyzwania branży rolniczej

 • Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł RP, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP
 • Kamil Kalemba, Dyrektor ds. rozwoju FST Management Sp. z o.o.
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mirosław Marciniak, Niezależny analityk rynków rolnych InfoGrain
 • Artur Markowski, Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych, Region Korporacyjny Opole ING Banku Śląskiego SA
 • Bernard Mycielski, Dyrektor ds. Szkód Rolnych Generali Agro
 • Dorota Niedziela, Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę
 • Jacek Zarzecki, Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Moderator debaty Krzysztof Zacharuk, Redaktor naczelny miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

15.50–16.10

Przerwa na kawę

16.10–17.10

Debata V  Transformacja energetyczna wyzwaniem ekonomicznym dla producentów i przetwórców żywności. Odnawialne źródła energii

 • Anita Bednarek, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego, Kierownik ds. energii w Goodvalley
 • dr inż. Andrzej Gantner, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
 • Kamil Guriew, Dyrektor ds. Rozwoju Rawicom Consulting Services Sp. z o.o.
 • Stefan Krajewski, Poseł RP
 • Michel Marbot, Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.
 • Tomoho Umeda, Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej, Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogen Poland, Prezes Zarządu Hynfra Sp. z o.o.
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.o

Moderator debaty dr Marlena Krohn, Prezes Zarządu Startova.pl Sp. z o.o.

17.10

Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17.30

Zakończenie kongresu