dots

Program

3 marca 2021 – Dzień 1

10.00

Rozpoczęcie transmisji

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

 • Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Mariusz Olejnik, p. o. Prezesa Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners’ Organization
10.15–11.35

Panel I Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021–2027

 • Wystąpienie otwierające Czy WPR spełni pokładane w niej nadzieje? – Allan Buckwell, emerytowany profesor Imperial College London, Fundacja RISE, Specjalny doradca European Landowners’ Organization
 • Nowa Wspólna Polityka Rolna – Maciej Golubiewski, Dyrektor Gabinetu Janusza Wojciechowskiego Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej WPR – Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Główne założenia i cele Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej – dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11.35–12.35

Debata I W jaki sposób nowa WPR i Europejski Zielony Ład posłużą wsparciu działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu?

 • Mateusz Ciasnocha, Rolnik & Regenerative Agriculture Fellow, COP26 – Climate Champions
 • Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Mariusz Olejnik, p.o. Prezesa Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Robert Telus, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Moderator debaty Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners’ Organization

12.35–12.45

Przerwa na kawę

12.45–13.45

Panel II Biologizacja, cyfryzacja i współpraca – opłacalność produkcji rolnej w Polsce dziś i jutro

 • Wspólna sprawa – wyzwania dla sektora agro – Waldemar Raczkiewicz, Artur Waraksa, Eksperci ekonomiczni ING Banku Śląskiego S.A.
 • Rolnictwo 4.0, czyli biologizacja i cyfryzacja – Tomasz Zdziebkowski, Prezes Zarządu Top Farms Sp. z o.o.
 • Integracja i współpraca drogą do rozwoju gospodarstw rolnych – Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Goodvalley
13.45–14.45

Debata II Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie?

 • Aleksander Bomberski, Broker innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
 • Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Goodvalley
 • Małgorzata Sawczenko, Specjalista ds. upraw polowych KST Konsulting Sp. z o.o.
 • Jarosław Wańkowicz, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
 • Tomasz Zdziebkowski, Prezes Zarządu Top Farms Sp. z o.o.

Moderator debaty Zbigniew Studniarski, Prezes Zarządu Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o., miesięcznik Przedsiębiorca Rolny

14.30–15.30

Przerwa obiadowa

15.30–16.30

Panel III Wyzwania na rynku mięsa – wymagania konsumenckie, prawne i ekonomiczne

 • Neutralna dla klimatu i wolna od antybiotyków produkcja wieprzowiny w modelu od pola do stołu na przykładzie Goodvalley – Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Goodvalley
 • Rynek mięsa w Polsce – globalne i lokalne wektory zmian – dr Magdalena Kowalewska, Analityk sektora Food&Agri BNP Paribas
 • Wyzwania w produkcji mięsa w obliczu pandemii, Europejskiego Zielonego Ładu oraz rosnących wymogów dotyczących ochrony zwierząt – dr lek. wet. Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektorat Weterynarii
16.30–18.00

Debata III Jak generować zyski w chowie i hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu?

 • Bartosz Czarniak, Wiceprezes Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej Polsus
 • Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
 • Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Artur Markowski, Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych, Region Korporacyjny Opole ING Banku Śląskiego S.A.
 • Wiesław Różański, Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Dorota Śmigielska, Analityk rynku mleka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Jerzy Wierzbicki, Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
 • Jacek Zarzecki, Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Moderator debaty Mirosław Lewandowski, Redaktor prowadzący dział Produkcja zwierzęca portalu Agropolska.pl

18.00

Zakończenie transmisji

4 marca 2021 – Dzień 2

10.00

Rozpoczęcie transmisji

10.00–11.05

Panel IV Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych

 • Aspekty ekologiczne, środowiskowe i ekonomiczne wycofywania substancji czynnych i środków ochrony roślin dla produkcji roślin rolniczych – dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 • Biologizacja jako naturalny kierunek działań w rolnictwie – Krzysztof Gawęcki, Fundacja Rozwoju Rolnictwa „Terra Nostra”
 • Czy zmiany klimatyczne wpływają na szkody w uprawach? – Bernard Mycielski, Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordia Polska Grupa Generali
11.05–12.05

Debata IV Rozwój innowacji przyjaznych środowisku. Jaka jest rola środków ochrony roślin i nawozów w redukcji negatywnego oddziaływania na przyrodę

 • Paweł Bruderek, Wiceprezes Zarządu Agro-Sieć Sp. z o.o.
 • Paweł Kaczmarek, Prezes Zarządu Jagrol Sp. z o.o.
 • dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 • Artur Szymczak, Dyrektor Zarządzający KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Moderator debaty Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners’ Organization

12.00–12.15

Przerwa na kawę

12.15–13.30

Panel V Uprawa gleby sprzyjająca utrzymaniu żyzności i pojemności wodnej jako fundament plonu

 • Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz – dr hab. inż. Wiesław Dembek, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Falenty
 • O czym należy wiedzieć, by susza mniej doskwierała roślinom – zabiegi agrotechniczne – dr hab. inż.Tomasz Piskier, prof. PK, Politechnika Koszalińska
 • Nowoczesne technologie i techniki w rolnictwie – dr hab. Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Nowoczesne rozwiązania KUHN w uprawie i siewie – Artur Szymczak, Dyrektor Zarządzający KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
13.30–14.55

Debata V Jaki jest wpływ skutków zmiany klimatu na produkcję kukurydzy, rzepaku i zbóż?

 • Piotr Doligalski, Członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
 • Tadeusz Michalski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
 • Rafał Mładanowicz, Prezes Zarządu Krajowej Federacji Producentów Zbóż
 • Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
 • Bernard Mycielski, Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordia Polska Grupa Generali

Moderator debaty Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners’ Organization

14.55

Podsumowanie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

 • Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
15.00

Zakończenie transmisji