Kup bilet na BANKIET MENADŻERA AGROBIZNESU

PREZENTACJE PRELEGENTÓW V EUROPEJSKIEGO KONGRESU MENADŻERÓW AGROBIZNESU

Obrót ziemią w Polsce – Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organization

Kierunki działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa związane z krajowymi funduszami wsparcia oraz programami podnoszącymi kompetencje wytwórców żywności – Paweł Kocon, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wsparcie publiczne oraz inwestycje prywatne a sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce – Marta Skrzypczyk, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w Polsce – mgr inż. Marcin Żekało, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Problemy rolników związane z niedoborem na rynku skutecznych środków ochrony roślin – prof. dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Monitorowanie upraw rolniczych i ochrona roślin – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

Wyzwania regulacyjne w UE dla dostępności środków ochrony roślin w Polsce – Adam Kopyść, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Region EMEA 3, Bayer Sp. z o.o.

Strategia zarządzania odpornością roślin w gospodarstwie rolnym – Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju INNVIGO Sp. z o.o.

Deficyty wody i potrzeby nawodnień rolniczych w Polsce – prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki, Dyrektor Instytutu Technologiczno -Przyrodniczego w Falentach – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy

Systemy melioracyjne i potrzeba regulacji stosunków wodnych – Maciej Jóźwicki, Prezes Zarządu Marwit Sp. z o.o.

Precyzyjne rolnictwo, stacje meteorologiczne, monitorowanie pogody i nawadniania oraz modele chorobowe – Marek Januszewski, Country Manager Poland METOS POLSKA Sp. z o.o.

Praktyka wykorzystania obserwacji satelitarnych w rolnictwie precyzyjnym – Stefan Józefowicz, SatAgro Sp. z o.o.

Innowacyjne technologie w chowie i hodowli bydła mlecznego – dr hab. inż. Mariusz Bogucki, Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Znaczenie dobrostanu w hodowli i produkcji świń – dr inż. Hanna Jankowiak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Propozycje budżetowe oraz wyzwania WPR i sektora rolno-spożywczego w kontekście globalnych uwarunkowań – Adam Poślednik, Zespół Analityczny Polityki Rolnej przy Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr. Czesława Siekierskiego

Wybrane problemy prognozowania cen surowców rolnych – mgr Cezary Klimkowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Czynniki determinujące wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa i wielkotowarowych gospodarstw – wnioski na przyszłość – mgr inż. Adam Kagan, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut BadawczyPrezentacje Sponsorów V EUROPEJSKIEGO KONGRESU MENAdŻERÓW AGROBIZNESUMEDIA O V EUROPEJSKIM KONGRESIE MENAdŻERÓW AGROBIZNESU


Mniej pieniędzy na rolnictwo. Duże gospodarstwa dostaną po kieszeni

Nowoczesne rolnictwo potrzebuje wysokiej klasy menadżerów

Prof. Korbas o wycofywaniu środków ochrony roślin

Unię czekają zmiany

Wiele problemów trapi rolników. Na kongresie szukali rozwiązań

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

 Help