Materiały

Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce – prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii

Innowacje w procesach produkcji oraz wsparcie w doskonaleniu istniejących produktów – Andre Veskioja

Perspektywy dla sektora rolno-spożywczego po 2017 roku - Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organisation  

Prezentacja projektu Emplnno i NICHE – Małgorzata Kruk, Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Producenci polscy i brytyjscy - nowa rzeczywistosc po Brexicie – Adam Różycki, Prezes Zarządu Grupy Producentów

Produkcja suszonej, organicznej wołowiny – Lauri Bobrovski, SirLoin OÜ  

Rozwój małych przedsiębiorstw żywnościowych – Lucian Cuibus, Association for the Support of Small-Scale Farming

Wsparcie innowacji w rolnictwie oraz rozwój żywności – Brian Mc Dermott, FoodOvation Centre  

Zagrożenia klimatyczne dla rolnictwa w Polsce i metody adaptacji – dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

 Help