Kup bilet na BANKIET MENADŻERA AGROBIZNESU

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Na Zjeździe w dniu 27 lutego 2002 r. w Bydgoszczy nastąpiło połączenie Federacji Związków Pracodawców (zarejestrowanej w 1991 r.) i Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców. Powstała Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w skład której wchodzi 14 Związków Regionalnych. Członkami Związków są właściciele i dzierżawcy (osoby fizyczne i prawne) gospodarujący na gruntach Skarbu Państwa. Federacja skupia około 1000 członków i utrzymuje się z ich składek opłacanych przez Związki. Organem Federacji jest miesięcznik Przedsiębiorca Rolny i wkładka My Dzierżawcy.

 

Głównymi zadaniami Federacji:

Federacja wzmacnia swoją rolę na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z organizacjami rolniczymi UE: COPA GEOPA (Europejska Organizacja Pracodawców Rolnych i ELO (Europejska Organizacja Pracodawców Rolnych).

 

WWW.FEDERACJAROLNA.PL

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

 Help