European Landowners’ Organization (ELO)

European Landowners’ Organization (ELO) jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.

 

Jako organizacja niezależna i niekomercyjna, ELO jest jedyną organizacją, która reprezentuje szeroko pojęte interesy różnych stron działających w sektorze rolnym. Jej celem jest promocja dobrze prosperujących obszarów wiejskich poprzez stabilne prawo własności, wsparcie prywatnych właścicieli i menadżerów ziemskich zapewniające odpowiedni dochód oraz zrównoważone użytkowanie gruntów w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.

 

Skuteczność działań organizacji opiera się na sieciowaniu przedstawicieli obszarów wiejskich, menadżerów rolnych i leśnych, naukowców, przedsiębiorców i polityków zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i europejskim. Organizacja zrzesza ponad 64 organizacje na terenie całej Europy, reprezentując wiele milionów menadżerów rolnych i leśnych. Daje to możliwość wyrażenia stanowisk wspieranych przez olbrzymią liczbę zaangażowanych przedstawicieli z całej UE i krajów kandydujących. Pozwala to również na analizę wpływu prawodawstwa UE na poziomie lokalnym. ELO ma również duże doświadczenie we wdrażaniu sieci Natura 2000, WPR i problematyce dotyczącej gleby, wody czy lasów.

 

Przedstawiciele ELO są również regularnie zapraszani jako eksperci do grup roboczych Komisji Europejskich oraz organizowanych przez nią debat.

 

Od 9 lat ELO współorganizuje Forum dla Przyszłości Rolnictwa (www.forumforagriculture.com), jedyną w swoim rodzaju debatę z udziałem ponad 1500 uczestników na temat bezpieczeństwa żywnościowego, przyrodniczego i energetycznego.

 

WWW.EUROPEANLANDOWENRS.ORG

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

 Help