Osoba podpisująca dokumenty
dots

Green Bear Corporation Poland

Adres

Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.

Franciszka Klimczaka 1

Wejście A – Piętro II

02-797 Warszawa

Kontakt

tel. +48 22 223 66 30

e-mail: poland@greenbearcorp.com

www.greenbearcorp.com

O nas

Spółka Green Bear Corporation Poland działa na polskim rynku od 2007 roku.

Zajmujemy się rozwojem projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na rynku polskim. Główną misją firmy jest rozwój sektora energetycznego w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a celem  – zwiększenie udziału OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Koncentrujemy swoje działania w obszarze rozwoju, realizacji projektów oraz zarządzania operacyjnego farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi. Zarządzamy całym łańcuchem rozwoju projektów: zabezpieczenia gruntów, uzyskania pozwoleń, przeprowadzenia ekspertyz, inżynierii, procesu przyłączenia do sieci, finansowania, budowy, przetargi EPC i eksploatacji.

Najważniejsi są ludzie

Green Bear nie tylko kieruje się najwyższymi standardami biznesowymi i etycznymi, ale także zauważa obecność lokalnych społeczności, wspierając ich inicjatywy oraz projekty.

Od 2007 roku stworzyliśmy zespół ekspertów, który zajmuje się pozyskiwaniem, projektowaniem i realizacją projektów, które mogą zostać objęte finansowaniem przez banki.

Nasz zespół oraz zespoły naszych Partnerów składają się ze specjalistów i kierowników projektów wykwalifikowanych w różnych dziedzinach działalności: pozyskiwanie gruntów, prawo, planowanie i uzyskiwanie pozwoleń, inżynieria, ochrona środowiska, projektowanie, budowa, zarządzanie projektami, aby w pełni kontrolować wszystkie fazy rozwoju, budowy i eksploatacji.

Green Bear Corporation jest jednym z liderów na rynku energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła znacząca koncentracja działań na rynku odnawialnych źródeł energii. Niezaspokojona chłonność rynku zaczyna być mocno weryfikowana przez czynniki jakościowe oraz finansowe projektów. Z uwagi na konieczność dostosowania do warunków rynkowych oraz legislacyjnych, rozwijane przez Green Bear projekty korzystają z najnowszych konfiguracji technicznych popartych wielogodzinnymi analizami. Takie spojrzenie w przyszłość pozwala zachować ramy projektowe na niezwykle wysokim poziomie, nadal aktualne z upływem kolejnych lat, dlatego nadzorujemy powstawanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych na wszystkich etapach rozwoju – od wyszukania odpowiedniego terenu, poprzez badania i pozwolenia administracyjne, aż do wzniesienia elektrowni.

Wykorzystanie zielonej energii ma swoje znaczenie nie tylko miejscowe/lokalne, ale też ponadregionalne.

Rozwój projektów to korzyści dla lokalnej społeczności i samorządów, korzystają one bezpośrednio na realizacji takich inwestycji oraz ich dalszym użytkowaniu. Pozwalają one na skierowanie dużych funduszy w kierunku małych miejscowości, generując przy tym nowe miejsca pracy, dodatkowy impuls do rozwoju małego przemysłu i przedsiębiorczości. Przyciągają także kolejnych większych inwestorów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na zielony bilans wykorzystanej energii elektrycznej lub możliwość bezpośredniego korzystania z przyłącza do odnawialnego źródła energii. Działanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych zapewnia zabezpieczenie energetyczne dla całego regionu poprzez generację czystej energii, a także zmniejsza wykorzystanie energetyki konwencjonalnej oraz generowane przez nią zanieczyszczeń do atmosfery.