Osoba podpisująca dokumenty
dots

European Carbon Farmers

Adres
European Carbon Farmers Sp z o.o.
Ulica Władysława Trylińskiego 14, B1-12
10-683 Olsztyn
Kontakt

Mateusz Ciasnocha
+48 692 477 747

Paweł Ciasnocha
+48 692 094 770

info@EuropeanCarbonFarmers.com
www.rolnictwoweglowe.pl

O nas

Drogi Rolniku – Ty, tak TY, jesteś kluczową częścią rozwiązania problemu zmian klimatycznych!

Misją European Carbon Farmers jest umieszczenie każdego europejskiego rolnika w centrum działań na rzecz złagodzenia zmian klimatycznych. To, co nas napędza, to wizja, że w najbliższej przyszłości sektor rolny w UE będzie w pełni regulowany emisyjnie. W tym scenariuszu, jeżeli jesteś rolnikiem, który emituje gazy cieplarniane będziesz musiał zapłacić za to, co emitujesz. Gdybyśmy teraz znaleźli się w takim scenariuszu, większość europejskich gospodarstw zmuszona byłaby ogłosić bankructwo. To jest scenariusz, któremu staramy się zapobiec.

Jako aktywni rolnicy rozumiemy co oznacza działalność w ciągle zacieśniających się ramach regulacyjnych. Będąc świadomym, gdzie zmierzają regulacje podjęliśmy decyzję, aby zmienić model naszej działalności z konwencjonalnego na regeneratywny. Teraz jesteśmy szczęśliwym, zyskownym i przyjaznym dla klimatu gospodarstwem. Chcemy, aby każdy Europejski Rolnik podążył w nasze ślady zanim zmuszą Go do tego nadchodzące regulacje.

Naszą propozycją na proaktywną zmianę paradygmatu rolnictwa jest wprowadzenie mechanizmu rolniczych kredytów węglowych wUnii Europejskiej, zaczynając od Polski. W tym mechanizmie Mądra Firma dążąca do neutralności emisyjnej zapłaci rolnikowi za magazynowanie dodatkowego dwutlenku węgla w glebie za pomocą dwóch głównych praktyk rolnictwa regeneratywnego: pokrycia gleby całoroczną pokrywą roślinną oraz redukcją uprawy.

Jeżeli jesteś Rolnikiem chętnym do dołączenia do mechanizmu rolnictwa węglowego i osiągania dodatkowego dochodu, zarejestruj Twoje zainteresowanie programem za pośrednictwem tego formularza.

Jeżeli reprezentujesz Mądrą Firmę, która dąży do neutralności emisyjnej, chcemy wesprzeć Cię w osiągnięciu tego celu z wykorzystaniem rolniczych kredytów węglowych.

Jeżeli reprezentujesz Regulatora – rolnictwa, lub emisyjności gospodarki – chcemy wejść z Tobą w dialog w celu współtworzenia takich regulacji, które pozwalają osiągnąć zero emisyjność gospodarki przy pełnym i finansowo efektywnym wykorzystaniu potencjału branży rolnej.

Cieszymy się na przyszłość, która zaczyna się teraz!

 

Pliki do pobrania