dots

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznes

3-4 marca 2021 r.

Gdzie w światowym wyścigu po innowacje plasują się polskie gospodarstwa? Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie? Jaka jest rola producentów nawozów i maszyn rolniczych w zachowaniu równowagi przyrodniczej? Jakie są cele WPR na lata 2021–2027? To tylko niektóre pytania, na które będziemy szukali odpowiedzi na 7 Europejskim Kongresu Menadżerów Agrobiznesu.

Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

O 7 EKMA

Szanowni Państwo,

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu to tradycja, która kontynuujemy już od 8 lat. Organizacja każdej kolejnej edycji kongresu jest dla nas fascynującym doświadczeniem i traktujemy to jako prawdziwe wyzwanie. Tym razem w nowej, internetowej formule w dniach 3-4 marca będziemy transmitować ze studia o tym, jak ma wyglądać nasze rolnictwo za 5, 10, 15 lat, jak dalece się zmieni. Będziemy omawiać przyszłość naszego rolnictwa, która wiąże się cyfryzacją, robotyzacją oraz wysoką intensywnością produkcji rolnej i korzyściami wynikającymi z tej intensywności. W trakcie panelów dyskusyjnych będziemy omawiać nowe założenia WPR, jej możliwe zmiany, a także to, co w praktyce oznaczają nowe wytyczne Unii Europejskiej dla polskich gospodarstw.

czytaj dalej
Sponsorzy kongresu

ROZUMIEMY, ŻE KAŻDY

Z NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

ma indywidualne potrzeby dotarcia do swoich klientów i utrzymania z nimi kontaktu. Tworzymy miejsce, w którym będziesz mógł swobodnie te potrzeby realizować.

goście, uczestnicy, prelegenci

Mówią o nas

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum
goście, uczestnicy, prelegenci

program 7 EKMA

3 marca 2021 – Dzień 1

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

10.15–11.15

Panel I Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021 – 2027

11.15–12.15

Debata I W jaki sposób nowa WPR posłuży wsparciu działań na rzecz środowiska i klimatu?

12.15–12.30

Przerwa na kawę

12.30–13.30

Panel II Wyzwania dla współczesnego rolnictwa – wymagania konsumenckie, prawne i ekonomiczne

13.30–14.30

Debata II Rozwój innowacji przyjaznych środowisku. Jaka jest rola producentów nawozów w redukcji negatywnego odziaływania na przyrodę?

14.30–15.30

Przerwa obiadowa

15.30–16.30

Panel III Efektywne rolnictwo a nowe technologie – opłacalność produkcji rolnej w Polsce dziś i jutro

16.30–17.30

Debata III Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie?

4 MARCA 2020 – Dzień 2

10.00–11.00

Panel IV Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych

11.00–12.00

Debata IV Jak gospodarować z suszą w tle – produkcja zboża, rzepaku, buraka?

12.00–12.15

Przerwa na kawę

11.45

Rejestracja

12.15–13.15

Panel V Uprawa gleby sprzyjająca utrzymaniu żyzności i pojemności wodnej jako fundament plonu.

13.15–14.15

Debata IV Jak uniknąć błędów w agrotechnice?

14.15

Podsumowanie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

4 panele, 4 debaty

oś tematyczna kongresu

01
Ubezpieczenia i finansowanie rolnictwa

W warunkach dużej konkurencji i rosnących wymagań rynkowych dużą rolę odgrywa organizacja pracy i zarządzanie gospodarstwem rolnym. Prowadzenie działalności rolniczej, w związku uzależnieniem od zjawisk atmosferycznych wiąże się z prawdopodobieństwem nieuzyskania planowanych wyników z podejmowanych działań, czy ponoszenia nieplanowanych wydatków. Dlatego dzisiejsze rolnictwo w sposób szczególny oczekuje zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i odpowiedzialnym finansowaniem inwestycjami.

02
Innowacje przyjazne środowisku

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarstw rolnych, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia jest niedaleką przyszłością. Dlatego dzisiejszej rolnictwo wymagam przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała społeczeństwu.

03
Wspólna polityka rolna i współprace międzynarodowe

Polski sektor rolno-spożywczy rozwija się w kierunku eksportu, dlatego firmy muszą szukać odbiorców na nowych rynkach. Konkurencyjność na światowych rynkach rolnictwa towarowego wiąże się wysoką intensywnością produkcji rolnej i korzyściami wynikającymi z tej intensywności. Dlatego wzmocnienie własnych marek i wspólna polityka rolna jest absolutnie ważna, jest jednym z kluczowych instrumentów całej polityki państwa polskiego.

04
Innowacje przyjazne środowisku

Współczesne rolnictwo to coraz częściej wielkoobszarowe uprawy, zarządzane i prowadzone jak firmy. Analiza kosztów i zysków, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi, maszyn i technologii jest dziś na porządku dziennym. Rolnik jest zaś tak naprawdę przedsiębiorcą, który realizuje swoje biznesowe cele z wykorzystaniem naturalnych zasobów. Ale nie tylko. Coraz częściej swoje decyzje opiera o dane pozyskane dzięki zawansowanym technologiom cyfrowym.

Bezpłatny udział

Zarejestruj się!

Wspierają nas

partnerzy

Jesteśmy dla ciebie

kontakt

Organizatorem i inicjatorem Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu jest ZPDiWR.

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz

Odpowiedzialny za organizację kongresu

Biuro

Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz

Konferencja na zdjęciach

galeria

Chcesz zobaczyć więcej?