PL EN
EUROPEJSKI KONGRES
MENADŻERÓW AGROBIZNESU
V EDYCJA • 14–15 LISTOPADA 2018 • HOTEL RUBBENS & MONET

COROCZNE WYDARZENIE O ZASIĘGU EUROPEJSKIM

EUROPEJSKI KONGRES
MENADŻERÓW AGROBIZNESU
V EDYCJA • 14–15 LISTOPADA 2018 • HOTEL RUBBENS & MONET

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKA AGROBIZNESU

EUROPEJSKI KONGRES
MENADŻERÓW AGROBIZNESU
V EDYCJA • 14–15 LISTOPADA 2018 • HOTEL RUBBENS & MONET

TRANSFER WIEDZY I DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

EUROPEJSKI KONGRES
MENADŻERÓW AGROBIZNESU
V EDYCJA • 14–15 LISTOPADA 2018 • HOTEL RUBBENS & MONET

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY MENADŻERAMI Z CAŁEJ EUROPY

EUROPEJSKI KONGRES
MENADŻERÓW AGROBIZNESU
V EDYCJA • 14–15 LISTOPADA 2018 • HOTEL RUBBENS & MONET

OBFITE DEBATY

V EDYCJA EUROPEJSKIEGO KONGRESU MENADŻERÓW AGROBIZNESU

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w V edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2018 r. w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach koło Torunia.

 

Kongres jest wydarzeniem dwudniowym skierowanym do przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, rolników indywidualnych oraz przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka kongresu obejmuje zagadnienia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Podczas wydarzenia poruszane będą tematy dotyczące produkcji roślinnej, bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, rozwoju  obszarów wiejskich, a także obecnej sytuacji rolnictwa w Europie.

 

Organizowany kongres pozwala również na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy pomiędzy uczelniami, instytutami a przedsiębiorcami, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Będziemy bardzo wdzięczni za możliwość współtworzenia tego wydarzenia z Państwem.

 

Zapraszamy

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną potwierdzone. Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają członkowie związków regionalnych zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców–Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a także przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujących się produkcją roślinną i zwierzęcą oraz rolnicy indywidualni.

Organizatorzy

zpdiwr

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy działa na rzecz środowiska agrobiznesu od blisko 25 lat. Skupia w swoich szeregach przedsiębiorców rolnych oraz firmy z otoczenia agrobiznesu.

 

Czytaj więcej >>
elo
Na zjeździe, który odbył się 27 lutego 2002 r. w Bydgoszczy, nastąpiło połączenie Federacji Związków Pracodawców (zarejestrowanej w 1991 r.) i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców. Powstała Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w skład której wchodzi 14 związków regionalnych. Członkami związków są właściciele i dzierżawcy (osoby fizyczne i prawne) gospodarujący na gruntach Skarbu Państwa. Federacja skupia około 1000 członków i utrzymuje się z ich składek opłacanych przez związki. Organem Federacji jest miesięcznik „Przedsiębiorca Rolny” i wkładka „My Dzierżawcy”. Czytaj więcej >>
elo
European Landowners’ Organization (ELO) jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw spoza UE. Reprezentuje ona interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim. Czytaj więcej >>

O KONGRESIE

Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization z Brukseli są organizatorami Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Kongres jest wydarzeniem dwudniowym o charakterze europejskim skierowanym do menadżerów agrobiznesu i ma na celu przybliżenie corocznie aktualnych trendów w obszarze rolnictwa z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz możliwościami rozwoju. Każda edycja daje możliwość wymiany wspólnych doświadczeń oraz transfer wiedzy z środowisk naukowych do środowiska agrobiznesu. Program tegorocznej edycji został opracowany wspólnie z partnerem, uwzględnia aktualne zagadnienia i problemy istotne z punktu widzenia rolnictwa. 

KONGRES W LICZBACH

5
Edycje Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

752
uczestników z ośmiu krajów UE

104
prelegentów z ośmiu krajów UE

482
przedsiębiorstw MMŚP, które wzięły udział w wydarzeniu

35
przedstawicieli organizacji branżowych

I Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

18–19 listopada 2014 r.
Rubens & Monet Łysomice k. Torunia

ZOBACZ GALERIĘ

II Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

15–16 listopada 2015 r.
Pałac Romantyczny, Turzno k. Torunia

ZOBACZ GALERIĘ

III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

19–20 października 2016 r.
Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy

ZOBACZ GALERIĘ

IV Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

7–8 listopada 2017 r.
Hotel City w Bydgoszczy

ZOBACZ GALERIĘ

V Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

14–15 listopada 2018 r.
Hotel Rubbens & Monet w Łysomicach

ZOBACZ GALERIĘ

Patronat HONOROWY

Patronat Branżowy

Patronat Medialny

Sponsorzy Generalni

Partnerzy

Program

09:00 REJESTRACJA
9:45 UROCZYSTE OTWARCIE

Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organization

10:00
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA DO 2020 R. A KRAJOWE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

Plan dla wsi oparty na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój – Justyna Matys, Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Obrót ziemią w Polsce – Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organization

Kierunki działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa związane z krajowymi funduszami wsparcia oraz programami podnoszącymi kompetencje wytwórców żywności – Paweł Kocon, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wsparcie publiczne oraz inwestycje prywatne a sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce – Marta Skrzypczyk, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

12:00 PRZERWA KAWOWA
12:30 
UPRAWY ROŚLINNE – PERSPEKTYWY I PROGNOZY DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w Polsce – mgr inż. Marcin Żekało, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Problemy rolników związane z niedoborem na rynku skutecznych środków ochrony roślin – prof. dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Monitorowanie upraw rolniczych i ochrona roślin – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

Wyzwania regulacyjne w UE dla dostępności środków ochrony roślin w Polsce – Adam Kopyść, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Region EMEA 3, Bayer Sp. z o.o.

Strategia zarządzania odpornością roślin w gospodarstwie rolnym – Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju INNVIGO Sp. z o.o.

14:15
JAK SOBIE RADZIĆ Z UPRAWAMI NP. RZEPAKU, BURAKÓW CUKROWYCH, ZIEMNIAKÓW I ZBÓŻ? – PANEL EKSPERTÓW

Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

14:45 OBIAD
15:45
GOSPODARKA WODNA W GOSPODARSTWIE ROLNYM I ZMIANY KLIMATYCZNE

Gospodarka wodna w gospodarstwie rolnym a zmiany klimatyczne – dr Robert Borek, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy

Deficyty wody i potrzeby nawodnień rolniczych w Polsce – prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki, Dyrektor Instytutu Technologiczno -Przyrodniczego w Falentach – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy

Systemy melioracyjne i potrzeba regulacji stosunków wodnych – Maciej Jóźwicki, Prezes Zarządu Marwit Sp. z o.o

Precyzyjne rolnictwo, stacje meteorologiczne, monitorowanie pogody i nawadniania oraz modele chorobowe – Marek Januszewski, Country Manager Poland METOS POLSKA Sp. z o.o.

GOŚĆ SPECJALNY

Co czeka UE? – Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027, reforma Wspólnej Polityki Rolnej, wybory europejskie, zmiana Komisji Europejskiej, nowe wyzwania – Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19:00 BANKIET Z OKAZJI 25-LECIA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW-DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH

 

Sesja „Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo" finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu EmpInno (Interreg Region Morza Bałtyckiego) oraz środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

09:00 REJESTRACJA
10:00
NOWOCZESNE I ODPOWIEDZIALNE ROLNICTWO

Praktyka wykorzystania obserwacji satelitarnych w rolnictwie precyzyjnym – Stefan Józefowicz, SatAgro Sp. z o.o

Pasowa uprawa roli i siew (strip-till) w nauce i praktyce rolniczej – prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski, dr hab. inż. Iwona Jaskulska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Innowacyjne technologie w chowie i hodowli bydła mlecznego – dr hab. inż. Mariusz Bogucki, Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Znaczenie dobrostanu w hodowli i produkcji świń – dr inż. Hanna Jankowiak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

12:00 PRZERWA KAWOWA
12:30
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2020 R. – DIALOG OBYWATELSKI

Mariusz Lęgowski, Ekspert Komisji Europejskiej z zespołu Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

sesja pytań i odpowiedzi

13:00 
PROGNOZY ZMIAN WE WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ PO 2020 R. EUROPEJSKIE WYZWANIA

Problematyka ubezpieczeń rolnych a możliwości zmian systemowych z wykorzystaniem funduszy wzajemności – Przemysław Termiński, Prezes Zarządu FST-Management Sp. z o.o.

Propozycje budżetowe oraz wyzwania WPR i sektora rolno-spożywczego w kontekście globalnych uwarunkowań – Adam Poślednik, Zespół Analityczny Polityki Rolnej przy Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr. Czesława Siekierskiego

Wybrane problemy prognozowania cen surowców rolnych – mgr Cezary Klimkowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Czynniki determinujące wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa i wielkotowarowych gospodarstw – wnioski na przyszłość – mgr inż. Adam Kagan, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

14:45 OBIAD

 

Sesja „Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo" finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu EmpInno (Interreg Region Morza Bałtyckiego) oraz środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pobierz program PDF

Materiały do pobrania

Miejsce kongresu

HOTEL RUBBENS & MONET

Toruńska 10A, 87-148 Łysomice

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz