dots

EUROPEJSKI KONGRES MENADŻERÓW AGROBIZNESU już na stałe w wersji hybrydowej

16 listopada 2022 ROKU.

Gdzie w światowym wyścigu po innowacje plasują się polskie gospodarstwa? Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie? Jaka jest rola producentów środków ochrony roślin, nawozów i maszyn rolniczych w zachowaniu równowagi przyrodniczej? Jakie są cele Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027? W jaki sposób zamierzamy osiągnąć te cele? To tylko niektóre pytania, na jakie będą szukali odpowiedzi uczestnicy 8 edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Możesz być jednym z nich!

Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej

O 8 EKMA

Szanowni Państwo, Szanowni Państwo,

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie dla towarowych gospodarstw rolnych, które wpisało się już na stałe do rolniczego kalendarza.

Spotkania online, których doświadczyliśmy, choć potrzebne i uczące, nie zastąpią jednak bezpośrednich rozmów. Dlatego tym razem – 16 listopada 2022 roku w BCTW w Bydgoszczy – będziemy rozmawiać w formule hybrydowej o tym, jak ma wyglądać nasze rolnictwo za kilka lat, jak dalece się zmieni. Będziemy omawiać przyszłość naszego rolnictwa, która wiąże się z biologizacją, mechanizacją produkcji rolnej oraz współpracą między rolnikami. W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawimy m.in. założenia krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 oraz aktualne trendy i preferencje konsumentów.

Sponsorzy kongresu

ROZUMIEMY, ŻE KAŻDY

Z NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

ma indywidualne potrzeby dotarcia do swoich klientów i utrzymania z nimi kontaktu. Tworzymy miejsce, w którym będziesz mógł swobodnie te potrzeby realizować.

goście, uczestnicy, prelegenci

Mówią o nas

Zobacz wideo

Grzegorz Brodziak

Zobacz wideo

Silvana Oczkowska

Zobacz wideo

Emmanuelle Mikosz
goście, uczestnicy, prelegenci

program 8 EKMA

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.10

Uroczyste otwarcie 8 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

10.10–11.10

Debata I Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i wojny w Ukrainie na polskie i europejskie rolnictwo

11.10–11.30

Przerwa na kawę

11.30–12.30

Debata II Społeczeństwo, środowisko, zysk rolnika w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i sektora spożywczego

12.30–12.50

Przerwa na kawę

12.50–13.50

Debata III Rolnictwo regeneratywne – dobre praktyki, nowoczesne technologie

13.50–14.50

Przerwa obiadowa

14.50–15.50

Debata IV Rolnictwo w czasach zmian i niepewności. Wyzwania branży rolniczej

15.50–16.10

Przerwa na kawę

16.10–17.10

Debata V  Transformacja energetyczna wyzwaniem ekonomicznym dla producentów i przetwórców żywności. Odnawialne źródła energii

17.10–17.30

Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17.30

Zakończenie kongresu

5 debat

oś tematyczna kongresu

01
Opłacalność produkcji rolnej

W warunkach dużej konkurencji i rosnących wymagań rynkowych dużą rolę odgrywa organizacja pracy w gospodarstwie rolnym i zarządzanie nim. Prowadzenie działalności rolniczej, w związku z jej uzależnieniem od zjawisk atmosferycznych wiąże się z prawdopodobieństwem nieuzyskania planowanych wyników z podejmowanych działań lub ponoszeniem nieplanowanych wydatków. Dlatego dzisiejsze rolnictwo w sposób szczególny oczekuje zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i odpowiedzialnego finansowania inwestycjami.

02
Innowacje przyjazne środowisku

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego z jednoczesnym wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarstw rolnych, w tym doprowadzą do wzrostu ich przychodów, zysków lub zatrudnienia, jest niedaleką przyszłością. Dlatego dzisiejsze rolnictwo wymaga przekształcenia wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem na nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbania o to, by ta transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała społeczeństwu.

03
Wspólna polityka rolna i współprace międzynarodowe

Polski sektor rolno-spożywczy rozwija się w kierunku eksportu, dlatego firmy muszą szukać odbiorców na nowych rynkach. Konkurencyjność na światowych rynkach rolnictwa towarowego wiąże się wysoką intensywnością produkcji rolnej i różnymi korzyściami wynikającymi z tej intensywności. Dlatego wzmocnienie własnych marek i wspólna polityka rolna są kluczowymi instrumentami całej polityki państwa polskiego.

04
Cyfryzacja rolnictwa

Współczesne rolnictwo to coraz częściej wielkoobszarowe uprawy, zarządzane i prowadzone jak firmy. Analiza kosztów i zysków, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi, maszyn i technologii są dziś na porządku dziennym. Rolnik jest tak naprawdę przedsiębiorcą, który realizuje swoje cele biznesowe z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Ale nie tylko. Coraz częściej swoje decyzje opiera na danych pozyskanych dzięki zawansowanym technologiom cyfrowym.

Bezpłatny udział

Zarejestruj się!

Wspierają nas

partnerzy

Jesteśmy dla ciebie

kontakt

Organizatorem i inicjatorem Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu jest ZPDiWR.

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz

Osoba odpowiedzialna za organizację kongresu

Biuro

Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz

Kongres na zdjęciach

galeria

Chcesz zobaczyć więcej?