dots

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Online

3 - 4 marca 2021 roku.

Gdzie w światowym wyścigu po innowacje plasują się polskie gospodarstwa? Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie? Jaka jest rola producentów środków ochrony roślin, nawozów i maszyn rolniczych w zachowaniu równowagi przyrodniczej? Jakie są cele WPR na lata 2021–2027? W jaki sposób zamierzamy osiągnąć te cele? To tylko niektóre pytania, na jakie będą szukali odpowiedzi uczestnicy 7 edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Możesz być jednym z nich!

Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

O 7 EKMA

Szanowni Państwo, Szanowni Państwo,

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu to tradycja, którą kontynuujemy już od 8 lat. Organizacja każdej kolejnej edycji kongresu jest dla nas cennym doświadczeniem i traktujemy to jako prawdziwe wyzwanie. Tym razem w nowej, internetowej formule w dniach 3–4 marca 2021 roku będziemy transmitować ze studia rozmowy o tym, jak ma wyglądać nasze rolnictwo za 5, 10, 15 lat, jak dalece się zmieni. Będziemy omawiać przyszłość naszego rolnictwa, która wiąże się cyfryzacją, biologizacją, współpracą oraz nowymi technologiami produkcji rolnej. W trakcie panelów dyskusyjnych przedstawimy m.in. założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu, ich możliwe zmiany, a także co w praktyce oznaczają nowe wytyczne Unii Europejskiej dla polskich gospodarstw.

Sponsorzy kongresu

ROZUMIEMY, ŻE KAŻDY

Z NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

ma indywidualne potrzeby dotarcia do swoich klientów i utrzymania z nimi kontaktu. Tworzymy miejsce, w którym będziesz mógł swobodnie te potrzeby realizować.

goście, uczestnicy, prelegenci

Mówią o nas

Zobacz wideo

Zobacz wideo

Zobacz wideo

goście, uczestnicy, prelegenci

program 7 EKMA

3 marca 2021 – Dzień 1

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

10.15–11.35

Panel I Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021–2027

11.35–12.35

Debata I W jaki sposób nowa WPR i Europejski Zielony Ład posłużą wsparciu działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu?

12.35–12.45

Przerwa na kawę

12.45–13.45

Panel II Biologizacja, cyfryzacja i współpraca – opłacalność produkcji rolnej w Polsce dziś i jutro

13.45–14.45

Debata II Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie?

14.45–15.30

Przerwa obiadowa

15.30–16.30

Panel III Wyzwania na rynku mięsa – wymagania konsumenckie, prawne i ekonomiczne

16.30–18.00

Debata III Jak generować zyski w chowie i hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu?

4 marca 2021 – Dzień 2

10.00–11.05

Panel IV Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych

11.05–12.05

Debata IV Rozwój innowacji przyjaznych środowisku. Jaka jest rola środków ochrony roślin i nawozów w redukcji negatywnego oddziaływania na przyrodę?

12.05–12.15

Przerwa na kawę

12.15–13.30

Panel V Uprawa gleby sprzyjająca utrzymaniu żyzności i pojemności wodnej jako fundament plonu

13.30–14.55

Debata IV Jaki jest wpływ skutków zmiany klimatu na produkcję kukurydzy, rzepaku i zbóż?

14.55

Podsumowanie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

5 paneli, 5 debat

oś tematyczna kongresu

01
Opłacalność produkcji rolnej

W warunkach dużej konkurencji i rosnących wymagań rynkowych dużą rolę odgrywa organizacja pracy w gospodarstwie rolnym i zarządzanie nim. Prowadzenie działalności rolniczej, w związku z jej uzależnieniem od zjawisk atmosferycznych wiąże się z prawdopodobieństwem nieuzyskania planowanych wyników z podejmowanych działań lub ponoszeniem nieplanowanych wydatków. Dlatego dzisiejsze rolnictwo w sposób szczególny oczekuje zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i odpowiedzialnego finansowania inwestycjami.

02
Innowacje przyjazne środowisku

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego z jednoczesnym wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarstw rolnych, w tym doprowadzą do wzrostu ich przychodów, zysków lub zatrudnienia, jest niedaleką przyszłością. Dlatego dzisiejsze rolnictwo wymaga przekształcenia wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem na nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbania o to, by ta transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała społeczeństwu.

03
Wspólna polityka rolna i współprace międzynarodowe

Polski sektor rolno-spożywczy rozwija się w kierunku eksportu, dlatego firmy muszą szukać odbiorców na nowych rynkach. Konkurencyjność na światowych rynkach rolnictwa towarowego wiąże się wysoką intensywnością produkcji rolnej i różnymi korzyściami wynikającymi z tej intensywności. Dlatego wzmocnienie własnych marek i wspólna polityka rolna są kluczowymi instrumentami całej polityki państwa polskiego.

04
Bilogizacja, cyfryzacja, współpraca

Współczesne rolnictwo to coraz częściej wielkoobszarowe uprawy, zarządzane i prowadzone jak firmy. Analiza kosztów i zysków, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi, maszyn i technologii są dziś na porządku dziennym. Rolnik jest tak naprawdę przedsiębiorcą, który realizuje swoje cele biznesowe z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Ale nie tylko. Coraz częściej swoje decyzje opiera na danych pozyskanych dzięki zawansowanym technologiom cyfrowym.

Bezpłatny udział

Zarejestruj się!

Wspierają nas

partnerzy

Jesteśmy dla ciebie

kontakt

Organizatorem i inicjatorem Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu jest ZPDiWR.

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz

Osoba odpowiedzialna za organizację kongresu

Biuro

Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz

Kongres na zdjęciach

galeria

Chcesz zobaczyć więcej?