PL EN

Prezentacje

Prezentacje prelegentów IV edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce – prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii

Innowacje w procesach produkcji oraz wsparcie w doskonaleniu istniejących produktów – Andre Veskioja

Perspektywy dla sektora rolno-spożywczego po 2017 roku - Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organisation  

Prezentacja projektu Emplnno i NICHE – Małgorzata Kruk, Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Producenci polscy i brytyjscy - nowa rzeczywistosc po Brexicie – Adam Różycki, Prezes Zarządu Grupy Producentów

Produkcja suszonej, organicznej wołowiny – Lauri Bobrovski, SirLoin OÜ  

Rozwój małych przedsiębiorstw żywnościowych – Lucian Cuibus, Association for the Support of Small-Scale Farming

Wsparcie innowacji w rolnictwie oraz rozwój żywności – Brian Mc Dermott, FoodOvation Centre  

Zagrożenia klimatyczne dla rolnictwa w Polsce i metody adaptacji – dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia

Działania Krajowej Rady Izb Rolniczych w aspekcie nowych wyzwań dla rolnictwa – Mirosław Borowski, Wiceprezes Zarządu

Rola i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Grzegorz Smytry, Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Rola i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Waldemar Sochaczewski, Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Rynek rzepaku i roślin białkowych w Polsce – Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Sektor buraka cukrowego - stan i perspektywy – Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

 Wpływ zmian klimatycznych na ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami na przykładzie wybranych upraw rolniczych – dr hab. Jacek Piszczek, Profesor Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytut Badawczego

Wsparcie doradcze dla gospodarstw rolnych i sektora agro – Edward Matuszak, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego

Sponsorzy

Prezentacje sponsorów IV edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz