PL EN

European Landowners’ Organization (ELO)

European Landowners’ Organization (ELO) jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje z 28 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.

Będąc organizacją niezależną i niekomercyjną, ELO jest jedyną organizacją, która reprezentuje szeroko pojęte interesy różnych stron działających w sektorze rolnym. Jej celem jest promocja dobrze prosperujących obszarów wiejskich poprzez stabilne prawo własności, wsparcie prywatnych właścicieli i menadżerów ziemskich zapewniające odpowiedni dochód oraz zrównoważone użytkowanie gruntów w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Organizator:

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 510 190 966

Osoba do kontaktu:

Łukasz Gapa
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 570 894 894