PL EN
foto

Organizatorzy

zpdiwr
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy działa na rzecz środowiska agrobiznesu ponad 20 lat. Skupia w swoich szeregach przedsiębiorców rolnych oraz firmy z otoczenia agrobiznesu. Organizacja jest członkiem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, która reprezentuje 14 związków regionalnych.

Głównymi celami działania Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych są: skuteczne reprezentowanie interesów środowiska producentów rolnych i sektora rolno-spożywczego, upowszechnienie innowacji i transfer wiedzy, wzmocnienie powiązań partnerów i promocja współpracy.
Czytaj więcej >>
elo
European Landowners’ Organization (ELO)jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje z 28 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.

Będąc organizacją niezależną i niekomercyjną, ELO jest jedyną organizacją, która reprezentuje szeroko pojęte interesy różnych stron działających w sektorze rolnym. Jej celem jest promocja dobrze prosperujących obszarów wiejskich poprzez stabilne prawo własności, wsparcie prywatnych właścicieli i menadżerów ziemskich zapewniające odpowiedni dochód oraz zrównoważone użytkowanie gruntów w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.
Czytaj więcej >>

O Kongresie

Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization z Brukseli są organizatorami Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Kongres jest wydarzeniem dwudniowym o charakterze europejskim skierowanym do menadżerów agrobiznesu i ma na celu przybliżenie corocznie aktualnych trendów w obszarze rolnictwa z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz możliwościami rozwoju. Każda edycja daje możliwość wymiany wspólnych doświadczeń oraz transfer wiedzy z środowisk naukowych do środowiska agrobiznesu. Program tegorocznej edycji został opracowany wspólnie z partnerem, uwzględnia aktualne zagadnienia i problemy istotne z punktu widzenia rolnictwa. 

Dlaczego warto ?

Kongres to:

 • Coroczne wydarzenie o zasięgu europejskim
 • Platforma wymiany doświadczeń pomiędzy menadżerami z całej Europy
 • Transfer wiedzy ze środowisk naukowych do środowiska agrobiznesu
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań
 • Rozwój i współpraca oraz sieciowanie środowiska agrobiznesu
 • Obfite debaty

Kongres w liczbach

 • 3|Trzy Edycje Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu
 • 2|Dwu dniowy charakter wydarzenia
 • 352|Trzystu pięćdziesięciu dwóch uczestników z pięciu krajów UE
 • 54|Pięćdziesięciu czterech prelegentów z pięciu krajów UE
 • 203|Dwieście trzy przedsiębiorstwa MMŚP, które wzięły udział w wydarzeniu
 • 19|Uczestnictwo dziewiętnastu przedstawicieli organizacji branżowych

Uczestnicy:

 • Przedsiębiorstwa prowadzące zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą
 • Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Rolnicy indywidulni
 • Menadżerowie Agrobiznesu
 • Przedsiębiorstwa otoczenia agrobiznesu
 • Grupy producentów rolnych
 • Związki regionalne zrzeszone w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Związki branżowe
 • Agencje państwowe
 • Środowisko naukowe

I Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

18-19 listopada 2014r.,
Rubens & Monet Łysomice k. Torunia

II Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

15-16 listopada 2015r.,
Pałac Romantyczny, Turzno k. Torunia

III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

19-20 październik 2016r.,
Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy

Patronat Honorowy

minister rolnictwa

Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel

marszałek województwa kuj-pom

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

wojewoda ewa mes

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Prezes Agencji Rynku Rolnego
Łukasz Hołubowski

Patroni Medialni

Program

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30 Uroczyste otwarcie III Edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Thierry de l'Escaille Sekretarz Generalny European Landowners' Organisation

10:30 - 12:00 Sesja 1 – Efekty zmian klimatycznych w rolnictwie

Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w świetle zmian klimatycznych i bezpieczeństwa żywnościowego – prof. Waldemar Bojar, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Systemy uprawy gleb w kontekście ochrony ich żyzności – prof. Karol Kotwica, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Światowe rolnictwo a wyżywienie i klimat - analiza ostatniego półwiecza – dr hab. Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzanie ryzykiem losowym w gospodarstwie rolnym – Wojciech Żelazny Dyrektor Oddziału Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Dyskusja

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa – prezentacja stoisk
12:30 - 14:00 Sesja 2 - European Innovative Partnership

Potrzeba innowacji - podsumowanie aktualnej debaty na forum instytucji europejskich – Emmanuelle Mikosz, New Member States Adviser, European Landowners' Organisation z Brukseli

Program Horyzont 2020 jako najważniejsze narzędzia UE do koordynacji badan naukowych i innowacji przy zaangażowaniu wielu podmiotów – Aneta Maszewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rewolucja 4.0 – Tomasz Urbanowicz Dyrektor Toruńskiego Parku Technologicznego

Doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych w wybranych krajach UE oraz Polsce – Henryk Skórnicki Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego

Prezentacja oferty Multi Salon Reiski - Robert Reiski Prezes Zarządu Reiski Auto Sp. z o.o.

Dyskusja

14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa - prezentacja stoisk
15:00 - 17:00 Sesja 3 – Zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego – kierunek zmian

Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności – dr Jerzy Próchnicki, Bayer CropScienice

Technologie mikrobiologiczne szansą dla nowoczesnego rolnictwa – dr Roman Izdebski, Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych

Praktyczne aspekty zastosowania Probiotechnologii w produkcji rolnej – dr Ryszard Stanek Licencjonowany Doradca ProBiotechnologii, ProBiotics Polska

Odnawialne Źródła Energii - wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne – Cezary Wujciński Wiceprezes Zarządu Prosument-Klaster Odnawialnych Źródeł Energii

Dyskusja

18:00 - 19:00 Spotkanie Sieci Organizacji Sektora Agrobiznesu
19:00 Uroczysta kolacja
8:00 - 9:00 Śniadanie
9:00 - 11:30 Sesja 4 – Optymalizacja kosztów produkcji - innowacyjne technologie i narzędzia ICT w sektorze rolno-spożywczym

Finansowanie sektora Agro w Banku BGŻ BNP Paribas – Wojciech Tram ekspert ds. finansowania agrobiznesu Banku BGŻ BNP Paribas

Ogrodnictwo pod osłonami - kreatorem rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie – Tomasz Michalik Prezes Zarządu Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o. o.

Technologia uprawy gleby oparta na uprawie pasowej „Strip Till” – Maciej Czajkowski Prezes Zarządu Czajkowski Maszyny Sp. z o.o.

Zastosowanie monitoringu mobilnego GPS, a optymalizacja kosztów – Kryspin Maroszczyk, Teleinspiro

Wykorzystanie dronów w rolnictwie, a monitoring upraw polowych – Michał Prądzyński, Agrotechnology

Wsparcie dla zarządzania w rolnictwie - przykłady zintegrowanych wdrożeń w sektorze rolno-spożywczym – Jacek Regiec Prezes Zarządu Kantata Sp. z o. o.

Dyskusja

11:30 - 12:00 Przerwa Kawowa – prezentacja stoisk
12:00 - 13:00 Sesja 5 – Wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego po 2016 r.

Certyfikacja w rolnictwie – Agata Spryszyńska, SGS Polska Sp. z o.o.

Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi – Grzegorz Smytry Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Bydgoszczy

Prezentacja Platformy E-Agrobiznes - prof. Waldemar Bojar, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dyskusja

13:00 - 13:15 Podsumowanie obrad

Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Thierry de l'Escaille Sekretarz Generalny European Landowners' Organisation

13:15 Przerwa obiadowa
Pobierz program PDF

Sponsorzy Strategiczni

Wystawcy

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Organizator:

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 510 190 966

Osoba do kontaktu:

Łukasz Gapa
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 570 894 894